خاطرمان باشد.......

خاطرمان باشد شاید درکذر جاده بگوییم ان غریبه چقدرشبیه خاطراتم بود

لبخندسبزمشغول تلفن

یولفرشتهتعجب

[ ۱۳٩۳/٢/۳٠ ] [ ٩:٠٠ ‎ق.ظ ] [ m.s ]

[ خوش تیپاچی میگن () ]