زندگی=نظردادن

بی نظرخارج نشی این

هزاربار

نظربده تالینک شی

آیانظرندادن کارخوبیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آیانظردادن کاربدیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پس نظربده یادت نره ها!!!!!!!!!!!1

{#emotions_dlg.e6}گریهدلقکابلهابرو

دل شکستهقهقهههوراگاوچرانابرو

خجالتنیشخندخندهبامن حرف نزن

بامن حرف نزندلقکآخابرو

قهقهه

[ ۱۳٩۳/۱/٢۸ ] [ ٩:٢٥ ‎ق.ظ ] [ m.s ]

[ خوش تیپاچی میگن () ]