زبانبامن حرف نزنبامن حرف نزنخندهدیگه آخرین راه حل که برای لاغری به ذهنم میرسه خوردن مایع ظرفشویی پریله
چون به چربیها نفوذ میکنه وبه راحتی
اوناروازبین میبره!!!!

قلبزبان

 

مسی : اگه رحمتی دروازبان ایران باشه

من دیگه نمیام برزیل از همون آرژانتین گل می زنم !!!

 قلبقهقههدلقک

حدیث سال 93 : 

همانطور با آجیل دیگران رفتار کن ، که دوست دارید با آجیل شمار فتار کنن ! :))

خندهقهقهه

یه آدم خسیس 4 تا مهمون میرن خونش 

صبح ﺧﺎﻧﻤﺶ چایی ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻪ، ﻭﻟﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻪ ﺷﮑﺮ ﻧﺪﺍﺭه بریزند تو چایی

ﻣﯽﮔﻪ: ﺧﺎﻧﻮﻡ، ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺵ، ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﺭﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﻧﻢ

ﭼﺎﯼﻫﺎ ﺭﻭ ﺗﻠﺦ ﻣﯽﺑﺮﻩ ﺟﻠﻮﯼ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﻣﯽﺫﺍﺭﻩ

ﻣﯽﮔﻪ: ﺣاﺞ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺗﻮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﺎیی ها ﺷﮑﺮ ﻧﺮیخته ﺑﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﻗﺴﻤﺘ ﮐﯽ ﻣﯽشه

دفه ﺑﻌﺪ ﺑﺮﯾﻢ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﻭﻥ

ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ، ﻫﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎﺷﻮﻥ چایی ﺭﻭ ﻣﯽﺧﻮﺭﻥ، ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﺻﺪﺍﺵ ﺩﺭﻧﻤﯿﺎد!!!!

خندهیرانسل اس ام اس  داده به رایتلم مشترک گرامی اگه خیال کردی به همین راحتی دست از سرت بر میدارم کور خوندی فکر کردی شمارتو گیر نمیارم…. !!

قهقههقهقهه

ﻣﻌﻠﻢ ﺍﻧﺸﺎ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﺸﺎ " ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﯿﺪ" ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﮕﻪ: ﺁﻗﺎ بیشعور ﺭﺍ ﺑﺎ  عﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ أ؟

گریهخجالت

 

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
زیبا وبهنام

[لبخند]خیلی جالب بود..

ثریا

[لبخند][لبخند][لبخند] نایسه وبت...