خدا..................................

ماچماچگاهی فکر میکنیم خدافراموشمون کرده صدامون رو نمی شنوه دیگه دوستمان نداره غافل از اینکه همین نفسی که الان میکشیم محکمترین سندبرای اثبات اینکه خدا هنوز باوجودتمام بدیهامون دوستمون داره!!!!!!!!!!!!!!1لبخندخجالتدلقک

 

 

 


/ 1 نظر / 15 بازدید
ساناز

ایــن روزهــا خــبـری نـیـسـت بـه جــز سـیـر صــعــودی دلـتـنـگـی هــای مــن بـــرای تــــــــــــو...... قشنگ بود[چشمک]