بایدگف..

به بعضیابایدگفت:

زیاد به اون تیپ و قیافتت نناز...

ما ب اون آدامس آشغالیا هم میگیم شیک..!

 قلبیولخنده

نظریادتون نره!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

/ 3 نظر / 21 بازدید
kazhal

زیباترین گل ها را برای زیبایی زندگیت و کوتاهی عمرشان را برای غم هایت آرزو مندم . . . کژال***روستای دلم

hani

asisam fogholade bahat movafegham