الکی به کسی نگین غصه نخور درست میشه !
درست نمیشه ضایع میشین

 

 

 

!!

دیروز ﺭﻓﺘﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ۲۰۰ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮمن ﭘﻮﻝ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﮐﻨﻪ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﻪ ﺑﺴﺘﻪ
۱۰۰ﺗﺎﯾﯽ ۲ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ بهش ﺩﺍﺩ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺷﻤﺮﺩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮمن ﮐﻢ ﺁﻭﺭﺩ!!! ﻣﻦ ﺳﺮﻡ ۵ ﺗﺎ ﺑﺨﯿﻪ ﺧﻮﺭﺩ!!! ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﻪ ﻣﺮﺩ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮﺩ

 

به باباش میگه اگه من بمیرم چیکار میکنی
میگه بی سر و صدا تو باغچه خاکت میکنم یارانت قطع نشه!!
یعنی ی تعریف جدید از عاطفه پدری ارائه داده هاا

اﻳﺎﺩﺗﻮﻥ ﻣﻴﺎﺩ ﻳﻪ ﺭﻭﺯﺍﻳﻲ ﺑﻮﺩ ﻣﻦ ﭘﺴﺖ ﻣﻴﺬﺍﺷﺘﻢ 2000 ﻧﻔﺮ ﻻﻳﮏ


ﻣﻴﮑﺮﺩﻥ ﻭ 500 ﻧﻔﺮ ﻛﺎﻣﻨﺖ ﻣﻴﺬﺍﺷﺘﻦ ؟؟؟
.
.
.
.
ﻳﺎﺩﺗﻮﻥ ﻧﻤﻴﺎﺩ ؟؟ !
.
.
.
.
ﻣﻨﻢ ﻳﺎﺩﻡ ﻧﻤﻴﺎﺩ !!!...
ﺍﺯ ﻭﻗﺘﻲ ﻳﺎﺩﻣﻪ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﻧﻪ ﻻﻳﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻳﻦ ﻭ ﻧﻪ ﮐﺎﻣﻨﺖ
ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ..

 

چشم و هم چشمی جدید خانومها:

خانوم اولی: ما دیگه برای این مرحله ی یارانه ثبت نام نکردیم...

خانوم دومی: وا! یعنی مرحله ی قبل میگرفتین؟!
خانوم سومی: حالا این یارانه یارانه که میکنین اصن چی هست؟!!!!

 

کفش تن تاک خریدم 188000 تومن
.
.
.
.
.
.
.
.
.
الان هیچی پول ندارم غذا بخورم هر وقت گرسنه میشم
میام بهشون نگاه میکنم
خیلی تاثیر داشته ی هفته 10کیلو فقط با نگاه کردن کم کردم

معجزه میکنه!!!!!

یولخوشمزهخوابقلب

/ 0 نظر / 16 بازدید