بدون شرح...

آیا می دانید که اگر شما در حال حمل قرآن باشید :

شیطان دچار درد شدید در سر میشود

و باز کردن قرآن ، شیطان را تجزیه می کند

و خواندن قرآن ، به حالت غش فرو میرود..

و خواندن پیاپی قرآن باعث در اغما رفتنش میشود......؟؟؟؟

و قرآن را حتما هم عربی و هم فارسی بخوان...

>> و آیا شما می دانید که هنگامی که می خواهید دوباره این پیام را به دیگران ارسال کنید ،

شیطان سعی خواهد کرد تا شما را منصرف کند؟؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 29 بازدید