نظربدین......................

آیا میدانید نظر گذاشتن باعث کوتاه شدن عمر شما نمیشود؟!

 آیا میدانید نظر گذاشتن فقط چند ثانیه طول میکشد؟!

آیا میدانید نظر گذاشتن باعث شادی دل ادمین و بالارفتن انگیزه

وی میشود  و 1 در این دنیا و  100 در آخرت ثواب دارد؟!

آیا میدانید خرابی ماوس به خاطر نظر گذاشتن نمیباشد؟!

 اگه همه اینها رو میدونی پس نظر رو بذار دیگه!!

 

/ 4 نظر / 18 بازدید
شعله

[گل]

سرونازشیراز

هوایت که به سرم میزند! دیگر در هیچ هوایی نمی توانم نفس بکشم! عجب نفسگیر است ! هــــــــوای بـــــی تــــــــــــــــــــــو!!!!!!!!![ماچ]

سرونازشیراز

هوایت که به سرم میزند! دیگر در هیچ هوایی نمی توانم نفس بکشم! عجب نفسگیر است ! هــــــــوای بـــــی تــــــــــــــــــــــو!!!!!!!!![ماچ]

کیمیا

[فرشته] خخخخخخخخخخخخخ[خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][گل][نگران]