خندههه...

یولدقت کردین؟؟!بامن حرف نزن

 

 

وقتی‌ توی یه جمعی‌ یکی‌ میگه :متفکر

 

 

اون تلویزیون رو کم کن !

 

 

قلبیکی‌ دیگه از اونور میگه :

 

 

اصن خاموشش کن ..!چشمک

 

/ 0 نظر / 25 بازدید