همیشه با کسی رفاقت کن و دوست باش
    که وقتی دعوات شد زورت بهش برسه و بتونی بزنیش !

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید