یولچند روز پیش بابام گفت : اون

کتاب حافظ رو بیار یه بگیریم ببینم یارانه بهم میدن یا نه ...

آقا منم واسش فال گرفتم که شعر زیر در اومد :

دوش دیـدم کـه مـلـائـک قـیـد یـارانـه زدنـد 

انـصـرافـی بـنـوشـتـنـد و بـه سـامـانـه زدند

!!!!!!!!!!  

 

شعری ک این روزا بابام میخونه:

ﯾﺎﺭ ﯾﺎﺭ " ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ "
ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺵ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻡ
ﯾﺎﺭ ﯾﺎﺭ " ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ "
ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺍﻭﻥ ﺍﺳﯿﺮﻡ
ﯾﺎﺭ ﯾﺎﺭ " ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ "
ﻣﺎﻫﯽ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ
ﯾﺎﺭ ﯾﺎﺭ " ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ "
ﺷﺎﯾﺪ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﮕﯿﺮﻡ
ﯾﺎﺭ ﯾﺎﺭ " ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ "
ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﻣﻦ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻡ
ﯾﺎﺭ ﯾﺎﺭ " ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ  

 خنده

نظریادتون نره دوستان!!!

!!!!!!

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
فاطمه شريعتي

خيلي قشنگ بود محدثه جان.