قایقی خواهم ساخت از جنس محبت و بادبانی از عشق. هزاران هزار گل قرمز نثار خوبیهایت میکنم تا بدانی که همیشه به یادت هستیمیولزبانخجالتچشمکبای بایخوشمزه

 

 

 

عشق همچون توفان سرزمین غبار گرفته وجود را پاک
می
کند و انگیزه رشد و باروری روزافزون می
گردد. (ارد بزرگماچمژهابروهورا

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
عباس...

منم آپم بیا..........