مصیبت...

بزرگ‌ترین مصیبت برای یک انسان این است که نه سواد کافی برای حرف
زدن داشته‌باشد نه شعور لازم برای خاموش ماندن...

/ 0 نظر / 21 بازدید