خـاطرمـان بـاشــد شـاید سـالها بعـد در گـذر جــاده ها بی تفـاوت از کنـار هم بگــذریم و بگوییــم ایـن غـریبه چــقدر شبیــه خــاطراتم بــود

/ 1 نظر / 19 بازدید
رها...........

خیلی وب قشنگی داری تبریک میگم...........