تکرارکن..

اوهعینکعصبانیقلبخوشمزههوراگاوچران 

5 بار بگو :
دستم در دبه بود دبه درش دستم بود !

 

................................................................

 

5 بار بگو :
لای رولت رنده ی لیمو رفته

هنگ کرذی نه... 

هوراقلبچشمکمشغول تلفن

/ 2 نظر / 22 بازدید
saeedeh2777

اون دستم در دبه بود خیلی آسون بود اما رولت ... آره هنگ کردم ..

کیمیا

ولی من تونستم