آمین ..

پروردگارا،

به خواب دوستانم، آرامش؛

به بیداریشان،آسایش؛

به زندگیشان،عافیت؛

به عشقشان، ثبات؛

به مهرشان، وفا؛

به عمرشان، عزت؛

به رزقشان، برکت

و به وجودشان، صحت عطا بفرما

/ 2 نظر / 17 بازدید