# نو

......سال نومبارک.........

                                       نفس زمستان به شماره افتاده....                            صدای پای بهار می آید....گوش بسپار...                                 قدمش خیر....آغازش مبارک.....                                          امضا:m.s.. ادامه مطلب
/ 2 نظر / 31 بازدید