......سال نومبارک.........

                                       نفس زمستان به شماره افتاده....

                           صدای پای بهار می آید....گوش بسپار...

                                قدمش خیر....آغازش مبارک.....

                                        

امضا:m.s..

/ 2 نظر / 29 بازدید
امیر

ُسلام سال نوتون مبارک پیشاپیش

گیتا

سلام دیره ولی سال نو مبارک عزیزم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]